Score : 5.7
تعداد کل رای دهندگان : 2

متر لیزری لایتز مذل HLD 60


Commodity not exist.

  • برد 60 متر و دقت اندازه گیری  1.5میلیمتر
  • مدت زمان کارکرد باتری 5000 اندازه گیری 
  • حافظه جهت نمایش 10 عملکرد آخر
  • قابلیت اندازه گیری ( حجم – مساحت – ارتفاع )
  • پیاده کردن طول
  • اندازه گیری مداوم
  • دارای واحدهای مختلف اندازه گیری

کیف ,

بند دور مچ دست ,

دفترچه راهنما