Score : 3.4
تعداد کل رای دهندگان : 1

متر لیزری استبیلا مدل LD 300


Commodity not exist.

  • برد اندازه گیری 30m 
  • دقت اندازه گیری ±2mm
  • مدت زمان کارکرد باطری  3000اندازه گیری
  • قابلیت اندازه گیری ( حجم – مساحت – ارتفاع )
  • دارای آحاد مختلف اندازه گیری