اجاره تجهیزات نقشه برداری

اجاره تجهیزات نقشه برداری

اجاره تجهیزات نقشه برداری

شرکت مهندسی شایان طرح با بهره گیری از تجهیزات و دستگاه های بروز جهت همکاری و پشتیبانی از پروژه های مختلف نقشه برداری و حمایت از جامعه مهندسین نقشه بردار اقدام به اجاره دادن انواع مختلف تجهیزات نقشه برداری به شرح ذیل می کند:
تجهیزات مورد نظر:
• توتال استیشن لایکا TC407
• توتال استیشن لایکا TCR407
• توتال استیشن لایکا TC805
• توتال استیشن لایکا TCR805
• توتال استیشن لایکا TS02 R400
• توتال اسیتشن لایکا TS06 Power R400
• توتال استیشن لایکا TS06 plus R500
• توتال استیشن لایکا TS06 ultra r1000
• توتال استیشن لایکا مدل TS06 Plus R1000
• توتال استیشن لایکا مدل TS09 Plus R500 "1,"2,"3
• توتال استیشن لایکا مدل TS09 Plus R1000 "1,"2,"3
• توتال استیشن لایکا TC1101
• توتال استیشن لایکا TCR705
• توتال استیشن لایکا مدل TCR805 Ultra R1000
• جی پی اس دو فرکانس لایکا Trimble 5700-5800
• جی پی اس سه فرکانسه لایکا مدل GS15
• جی پی اس سه فرکانسه تریمبل مدل R8
• ترازیاب دقیق لایکا Ni2-NAK2-NA730-SPRINTER250M-DNA0.3-SPRINTER250M
• ترازیاب دقیق نیکون AS-2C-AC-2S
• ترازیاب پنتاکس AP120,Ap124,AP128
قیمت اجاره تجهیزات نقشه برداری :
قیمت هابر اساس اجاره روزانه می باشند.
قیمت اجاره دوربین نقشه برداری توتال استیشن لایکا بدون لیزر: مبلغ 600000 تومان روزانه و ماهیانه 12000000 تومان میباشد
قیمت اجاره دوربین نقشه برداری توتال استیشن لایکا لیزری: مبلغ 800000 تومان روزانه و ماهیانه 16000000 تومان میباشد
قیمت اجاره دوربین نقشه برداری با برد لیزر بلند و دقت بالاتر از پنج ثانیه :مبلغ 900000 تومان روزانه و ماهیانه 18000000 تومان
قیمت اجاره لیزر اسکنر به همراه اپراتور: تماس بگیرید
قیمت اجاره جی پی اس ایستگاهی دو و سه فرکانسه: تماس بگیرید
قیمت اجاره پهباد به همراه اپراتور:تماس بگیرید
مدارک لازم برای اجاره:
معرفی نامه از شرکت
کارت شناسایی معتبر
یک فقره چک بدون ذکر کردن ضمانت به اسم شخصی که قرارداد بسته میشود معادل ارزش دستگاه می باشد.
پر کردن مفاد قرارداد اجاره
در قرارداد ذکر میشود چک بابت ضمانت برگشت دستگاه و تسویه مبلغ اجاره میباشد