اجاره تجهیزات نقشه برداری

اجاره تجهیزات نقشه برداری

اجاره تجهیزات نقشه برداری

شرکت مهندسی شایان طرح با بهره گیری از تجهیزات و دستگاه های بروز جهت همکاری و پشتیبانی از پروژه های مختلف نقشه برداری و حمایت از جامعه مهندسین نقشه بردار اقدام به اجاره دادن انواع مختلف تجهیزات نقشه برداری به شرح ذیل می کند:
تجهیزات مورد نظر:
• توتال استیشن لایکا TC407
• توتال استیشن لایکا TCR407
• توتال استیشن لایکا TC805
• توتال استیشن لایکا TCR805
• توتال استیشن لایکا TS02 R400
• توتال اسیتشن لایکا TS06 Power R400
• توتال استیشن لایکا TS06 plus R500
• توتال استیشن لایکا TS06 ultra r1000
• توتال استیشن لایکا مدل TS06 Plus R1000
• توتال استیشن لایکا مدل TS09 Plus R500 "1,"2,"3
• توتال استیشن لایکا مدل TS09 Plus R1000 "1,"2,"3
• توتال استیشن لایکا TC1101
• توتال استیشن لایکا TCR705
• توتال استیشن لایکا مدل TCR805 Ultra R1000
• جی پی اس دو فرکانس لایکا Trimble 5700-5800
• جی پی اس سه فرکانسه لایکا مدل GS15
• جی پی اس سه فرکانسه تریمبل مدل R8
• ترازیاب دقیق لایکا Ni2-NAK2-NA730-SPRINTER250M-DNA0.3-SPRINTER250M
• ترازیاب دقیق نیکون AS-2C-AC-2S
• ترازیاب پنتاکس AP120,Ap124,AP128
قیمت اجاره تجهیزات نقشه برداری :
قیمت هابر اساس اجاره روزانه می باشند.
قیمت اجاره دوربین نقشه برداری توتال استیشن لایکا بدون لیزر: مبلغ 300000 تومان
قیمت اجاره دوربین نقشه برداری توتال استیشن لایکا لیزری: مبلغ 400000 تومان
قیمت اجاره دوربین نقشه برداری با برد لیزر بلند و سری تی اس :مبلغ 450000 تومان
قیمت اجاره لیزر اسکنر به همراه اپراتور: تماس بگیرید
قیمت اجاره جی پی اس ایستگاهی دو و سه فرکانسه: تماس بگیرید
قیمت اجاره پهباد به همراه اپراتور:تماس بگیرید
مدارک لازم برای اجاره:
معرفی نامه از شرکت
کارت شناسایی معتبر
یک فقره چک ضمانت معادل ارزش دستگاه می باشد.
پر کردن مفاد قرارداد اجاره