خدمات نقشه برداری

خدمات نقشه برداری

خدمات نقشه برداری

شرکت مهندسی شایان طرح افتخار دارد در زمینه انجام پروژه های نقشه برداری خدمات ذیل را با دقیق ترین و پیشرفته ترین تجهیزات نقشه برداری توسط اکیپی از مهندسین باتجربه و کارشناسان دادگستری و نظام مهندسی در سراسر کشور ارائه دهد:
• تهیه نقشه های توپوگرافی در کلیه مقیاس ها
• تهیه نقشه های کاداستر،ثبتی و نقشه های UTM مربوط به ماده ی 147
• مساحی ،برداشت و تفکیک اراضی
• اجرا و کنترل دیواره های محل خاک برداری های عمیق(مانیتورینگ)
• پیاده سازی نقاط،ستون،فونداسیون و کنترل شاقولی ستونها و انجام امور محوطه سازی
• محاسبه حجم عملیات خاکی،انجام پروژه های شرکتی به صورت قراردادی و پیمانکاری
• تامین اکیپ نقشه برداری به همراه تجهیزات کامل